درباره ما

     ما بر آن شديم تا با ايمان و اتکا به خداوند بزرگ  با تکيه بر ارزشهاي والاي انساني، در ميهن عزيزمان ايرانکه خود از پرچمداران آن در طي اعصار و قرون بوده است،  با گامهائي بلند در گذر از دوران پرتلاش،  با رسالت 1.  توانمندي انسانها را در ابعاد گوناگون کار و زندگي در جهت بهره گيري از خلاقيت و همچنين کار گروهي و تقابل آراي گوناگون ارتقا مي بخشيم. 2.  ترقي به پيشروترين گروه تلاشگر اطلاعات ايران و خاورميانه در قالب مجموعه هاي توانمند ومعتبر را هدف خود قرار ميدهيم.

 گروه گفتگو:

    مجموعه اي از دوستان نابينا و توانمند ميباشد كه ميتوان از جمله اهداف اين مجموعه را ارائه محصولات و خدمات برجسته صنعت اطلاعات بر اساس پيوند نظرات كاربران و تجربيات سرويس دهندگان دانست .

 رويكردهاي گروه گفتگو:

 از رويكردهاي اين گروه ميتوان به اين موارد اشاره كرد:

1-    اين گروه همواره پيشرو در ايجاد توسعه و بهبود خدمات در راستاي ارتقاي سطح آگاهي با تكيه بر افزايش تعداد مخاطبان است و همچنين افزايش تعامل با كاربران توسعه و بهبود پيوسته توانايي هاي خود و ايجاد جذابيت و محيطهاي ارتباطي جديد براي كاربران و ارائه دهندگان خدمات.

2-     كسب تجربه هرچه بيشتر در مجموعه، جهت ايجاد و بهبود بنيان و ساختارهاي مورد نياز نيز و تلاش براي طراحي فضايي زيبا و قدرتمند كه قادر هست به هدايت كاربران در بالاترين سطح دسترسي به شيوه ساده

3-    پيروي از اصول استاندارد جهاني در توسعه و ارتقا.

 رسالت گروه گفتگو:

   ارائه بزرگترين و تعامليترين شبكه هم افزايي توانمنديها ميباشد..

 ارزشهاي گروه گفتگو:

    اين ويژگيها و ارزشها  اساس بنياني است كه ساختار گروه گفتگو بر آن بنا شده است.

 ارزشهاي انساني:

    ما رعايت ارزشهاي انساني در ارائه خدمات و سرويسها را تلاشي در ترويج و حفاظت آنها ميدانيم.

 خرد جمعي:

   ما گروه گفتگو را بر پايه تفكر و خرد جمعي تمامي كاربران و اعضا آن بنا نهاديم كه درجهت رسيدن به آنچه شايسته اين نام است به تحقق برسد.

خلاقيت:

   ما بر مبناي نوع آوري و ابتكار و تشويق متقابل آراي گوناگون و جسارت انجام كارهاي نو براي موفقيت تلاش ميكنيم.

 چابكي:

   ما با سرعت، عمل ميكنيم. از تغييرات استقبال ميكنيم و فرصتهاي جديد را غنيمت مي شماريم.

 تنوع و تفاوت:

    ما به دنبال جستجو و به دست آوردن طيف وسيعي از ديدگاهها و چشم اندازها و كشف استعدادها و پرورش آنها هستيم.

 تمركز بر كاربران:

   احترام به ديدگاهها و نظرات كاربران و مخاطبان را در ارائه خدمات و سرويسهاي خود متجلي  مينماييم.

 كار گروهي:

   ما كار گروهي را با احترام به خلاقيت هاي فردي غنا بخشيده ايم.

 درستي و امانت:

  ما با رعايت استاندارد اخلاقي و قانوني در تمامي تعاملات، درستي و امانتداري خود را به اثبات ميرسانيم و اعتماد كاربرانمان را توسط نگهداري و حفاظت از حريم شخصي آنها جلب ميكنيم.

 مسئوليت:

   ما به تعهدات خويش فراتر از قالب هاي  متداول مي نگريم و در جهت بهبود و اصلاح جامعه ايراني تلاش کرده و به سربلندي و افتخارات آن مي انديشيم.