ورزش درميان نابينايان همراه با ورزشکاران پاورليفتينگ

 

با سلام خدمت دوستان علاقه مند به ورزش.

دراين بخش خدمت دو دوست عزيزهستيم که درشاخه اي از ورزش به نام پاورليفتينگ فعاليت ميکنند وازافتخارات کشورمان

هستند.

_دروهله اول بعد ازسلام خدمت دودوست محترم ميخواهيم خود را معرفي کنند تابيشتربا ایشان آشنا شويم:

باسلام، خدمت دوستان گرامي،

مهدي شهرياري،ازسال 1382 دراين شاخه ورزشي شروع به فعاليت کردم .تا به حال قهرمان اول جوانان و يک دوره، دوم پرس

سينه بزرگسالان شدم. ودرآن زمان دسته وزن 92 ونيم تا 100 کيلوشرکت مي کردم.

درده سال اخيربطورمتوالي به غيراز 2 سانس، درهمه مسابقات شرکت داشته ام. من حتی درمسابقات افرادعادي وبينا هم

حضورداشتم. مربي باشگاهي درشهرخودمان بودم. گاهي اوقات دوستاني که ميخواهند درمسابقات شرکت کنند براي بالاتررفتن

کيفيت فعاليتهاي خود با من صحبت ميکنند ومن هم راهنماييهاي لازم را در رابطه با تغذيه وتمرينات به آن دوستان میدهم. واگر

مشکلي وجود داشته باشد براي رفع مشکلشان تلاش ميکنم.

_آقاي شهرياري محبت کنيد ازميزان پيشرفت خود دراين شاخه ورزشي برای ما بفرماييد.

درحال حاضرمربيگري هم ميکنم،اما به علت مشکل بينايي که دارم نميتوانم بطور رسمي در کلاسهاي مربيگري شرکت داشته

باشم، ولي بطورتجربي شايد ميتوان گفت که برخي اوقات اطلاعاتم کمترازديگران نيست البته ادعايي نيست و واقعيتي است که

براي شما دوستان بيان کردم.

_شما اطلاع داريد کسان ديگري هم بوده اند که در رابطه با مربيگري اقدام کرده باشند؟ ونتيجه اي هم گرفته باشند؟

نديده ام فردي ازمعلولين براي مربيگري اقدام کرده باشد. درمورد داوري ميتوان گفت که کساني که ديد ب3 راداشته باشند تا حدي

ميتوانند داوري کنند، اما مربيگري داخل کلاسها تاحدي امکانپذير نيست، البته مرحله تئوري امتحان را ميشود با وجود منشي براي

نوشتن پشت سرگذاشت اما درمرحله عملي احتياج به ديد حد اقل ب3 هست وتاحدي امکانپذير ميشود.

_اگرامکان دارد درمورد ديد ب1 وب2 وب3 کمي توضيح بدهيد.

ب1 يعني نابيناي مطلق، که هيچ ديدي ندارد، ب2 به فردي ميگويند که کمي مستقل است وميتواند براساس ديدي که دارد برخي از

فعاليتهاي خود را انجام دهد وگاهي هم بايد از ديگران کمک بگيرد ب3 به فردي گفته ميشود که آنقدر ديد دارد که خودش ميتواند

فعاليتهاي خود را انجام بدهد.

_لطف کنيد از موقعيتي که نابينايان در اين ورزش دارند برايمان بفرماييد وهمچنين از مشکلاتي که وجود دارد.

موقعيت بدي نيست، بچه هاي ما خيلي موقعيتهاي خوبي دارند. اتفاقا بصورت حرفه اي هست. ازمشکلات ميتوان گفت که اين

ورزش هزينه هاي بيشتري نسبت به ورزشهاي ديگر دارد، واگرآن هزينه ها امکانپذير باشد ميتواند يک ورزشکار پيشرفتهاي

زيادي داشته باشد و برایش درآمدزا باشد.

_منظورتان ازهزينه هاي سنگين چیست؟

درتغذيه، غذاهاي خاصي استفاده ميشود ومکملهاي غذايي مجازکه بسيارگران ميباشند. تجهيزات خاص مانند کمربند،کفش و

لباسهاي ورزشي دو بنده که قيمت خريدشان درايران بالاست وباعث گرديده هرفردي نتواندبهاينورزشبپردازد.

_محبت کنيد ازمقامهايي که تيم ملي تا به حال کسب کرده برايمان بفرماييد.

مدت 17 سال هست که تيم ملي درمسابقات شرکت ميکند و بلا استثنا هميشه قهرمان جهان است بجز يک دوره که آنهم مسابقه در

داخل آمريکا بوده وبه ايرانيها ويزا ندادند،هميشه تيم ملي ايران بالاترين وزنها را زده و قهرمان قهرمانان بوده است.

_ازمقامهايي که خود کسب کرده ايد برایمان بفرماييد.

همانطور که قبلا گفتم در دوره جوانان يک مقام اولي، در گروه بزرگسالان يک مقام دومي وهميشه در رده هاي 1 تا 4 بوده ام.

وقتي به شهرخود باز ميگردم مربيگري ميکنم ودر گروه نابينايان به عنوان ورزشکار در مسابقات شرکت دارم. هميشه فعاليت

دارم

_آيا درباشگاهي که فرموديد فعاليت ميکنيد ورزشکار نابيناي ديگري هم است؟

خير. در آن باشگاه فقط من کم بينا هستم بقيه افراد بينا هستند که حدودا 200 تا 300 نفر ميشوند. و در برنامه ريزي ها با

آنهاهمکاري ميکنم

_توضيحي بدهيد که اين ورزش چه خصوصياتي دارد وآيا تفاوتي بين ورزشکار نابينا وبينا در اين شاخه ورزشي وجود دارد؟

اين ورزش به اين دليل متفاوت است با شاخه هاي ديگر ورزشي که درآن چون قدرت مهم است تفاوتي بين نابينا و بينا وجود ندارد

واين همساني احساس خوبي در ورزشکاران به وجود مي آورد. و حتی در برخي از وزنها نابيناها بهتر از بيناها وزنه ميزنند در

اين ورزش قدرت حکم ميکند نه بينايی.

برايمان محبت کنيد. (power lifting)_حال اگر ممکن است، توضيحي مختصر در رابطه با ورزش پاورليفتينگ ،

بهمعناي وزنه برداري قدرتي است. مجموعه 3 حرکت، 1 اسکوآت يا اسکات و پرس سينه و ليفت(power lifting)

حرکت اول اسکوآت، وزنه اي که در ارتفاع بالا رويد وتا پايه که اصطلاحا به آن رک اسکات ميگويند قرارميدهند وبراساس

قد ورزشکار تنظيم ميگردد و ورزشکار ميرود زير وزنه و با قدرت شانه آن وزنه را بلند ميکند و از پايه اسکات فاصله ميگيرد و

خود شخص پايه وزنه ميشود وسپس يکبار بر روي پاي خود مينشيند و بلند ميشود و به جلو حرکت ميکند و وزنه را روي پايه اش

قرارميدهد.حرکت دوم پرس سينه است دراين مرحله فرد ورزشکار به پشت بر روي ميزي ميخوابد وکاملا بر روي سينه او-

البته با ارتفاع متناسب بلندي دست او- وزنه اي بر روي پايه قرار دارد و ورزشکار دست خود را بلند کرده و با قدرت دستانش وزنه

را بلند کرده و از پايه اش جدا ميکند و با فرمان داور، وزنه را پايين آورده و بر روي سينه خود گذاشته و سپس آن را بلند ميکند و

بر روي پايه خود وزنه قرار ميدهد. حرکت سوم ، ليفت يا ليفت مرده، دراين حرکت فرد خم شده و براي اين که کاملا بتوانيد در

ذهنتان تصور کنيد ميگويم به حالت رکوع خم شده و وزنه اي که قبلا برروي زمين قرار داده شده، را با قدرت پا و کمر بلند ميکند

و با دستور داور خم ميشود و آنرا بر روي زمين ميگذارد. اين حرکت از حرکتهاي بسيار سخت است که هم به کمر و زانوها و هم

تاندونهاي پا فشار ميآورد.

_دوست عزيز از وزنه هايي که برميداريد بفرماييد که آيا طبق استانداردهاي خاصي است؟

بله براساس وزن ورزشکاراست، به چند دسته تقسيم ميشود، بطورمثال 56، 60، 67 ونيم، 75، 82 ونيم، 90، 100، 110،

125وبه علاوه 125 کيلوگرم است. البته به ندرت پيش آمده که فردي نسبت به وزنش، وزنه اي بيشتر بلند کرده است،ناگفته نمانده

باشد که اين اواخر در ميان وزنه برداران بينا 10 وزن به 8 وزن تغييريافته است..

_شما تا به حال در چه دسته هايي از وزنها درمسابقات شرکت کرده ايد؟

خود من در دسته هاي 75 و 82 ونيم و 90 کيلوگرم شرکت کرده ام

_آيا شما در شاخه هاي ديگر ورزشي هم فعاليت داشته ايد؟

بله من درسال تقريبا 78 و 79 با ورزش دو ميداني شروع کردم اما مقام خاصي نياوردم فقط در حد امتياز آوردن، و بعد به سمت

ورزشي مرتبط با نابينايان روي آوردم و وارد ورزش گلبال شدم و در تيم فارس به مدت 3 سال بازي کردم، بعد به ورزش مورد

علاقه ام، يعني پاورليفتينگ که درآن همساني ميان نابينا و بينا بود مشغول شدم.

_با تشکر از دوستمان آقای شهریاری، حال ازآقاي ایمان  دهقان ميخواهيم خود را بيشتر معرفي بفرمايند و از فعاليتهايشان برايمان

توضيح دهند.

من هم در وهله اول سلام ميدهم خدمت دوستان عزيز

ايمان دهقان، متولد سال 1367،سال شروع فعاليتهاي ورزشيم 1380 ميباشد، من هم مانند آقاي شهرياري از ورزش دوميداني

شروع کردم وحدودا سال 80-81 مقام نائب قهرماني پرش ارتفاع ايران را آوردم، و يکبار هم قهرمان دو 100 متر جوانان کشور

شدم، و هم زمان در سال 82  به ورزش گلبال پرداختم و تيممان در سال 82  دو بار قهرمان کشور شد. و سال حدودا 84  در مشهد

تيممان نائب قهرمان شد. تا کنون فعاليتهاي ورزشي زيادي داشته ام ومدالهايي هم کسب کرده ام که در حال حاضر تمامي آنها را

حضور ذهن ندارم،حتی جودو هم  ياد گرفتم اما متاسفانه همراه با تيم به مسابقه نرفتم، از سال 90 با تيم پاورليفتينگ براي شرکت در

مسابقات همراه شدم و در سال 90 به مقام سومي کشور دست يافتم، و سال 92 مقام  5 را کسب کرده ام.

_آيا تا به حال به اين فکرکرديد که اين فعاليتها تهديدي براي از دست دادن ديدتان باشد چون هر دوي شما از دوستان کم بينا و نيمه

بينا هستيد؟

اگر يک ورزشکار تغذيه خوبي داشته باشد لازم نيست نگران باشد.

_محبت کنيد از حمايتهاي اجتماعي، از فعاليتهاي ورزشي اي که داشته ايد بفرماييد.

حمايتهایي صورت گرفته اما بسيار کمرنگ و زياد محسوس نبوده است.

_درانتها هر دو دوست ورزشکارمان فرمودند اگرحمايتهاي اجتماعي به صورت چشمگيري باشد بيشتر دوستان ديگر مخصوصا

نابينايان به ورزش روي مي آورند و همين فعاليتها باعث تقویت روحيه درميان نابينايان ميشود و گوشه نشيني را رها ميکنند و به

سمت ورزش ميروند و بيشتر وارد اجتماع ميشوند و تواناييهاي بالقوه خود را به بالفعل تبديل ميکنند.

دوستان عزيز چه بسا نابينايان توانمندي هاي بسيارزيادي در شاخه هاي مختلف دارند اما لازمه فعال شدن اين تواناييها حمايتهاي

اجتماعي ميباشد با اميد به آن که اين خلاء  روز به روز محوتر گردد و شاهد شکوفايي و موفقيتهاي نابينايان بيشتر از پيش در

عرصه هاي مختلف اجتماعي باشيم،  براي همه ورزشکاران عزيز و 2  دوست عزيزمان آقايان مهدي شهرياري وايمان دهقان

آرزوي سلامتي وموفقیت میکنیم.

 

پايداروموفق باشيد

فريبا نوري

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *