گزارشی از نمایشگاه Sight City 2014 همراه با دکتر اسکندر آبادی

كمك ابزارهای غير كامپيوتری در نمايشگاه كامپيوتری

 

بزرگترين نمايشگاه آسانسازهای كامپيوتری برای نابينايان “سايت سيتي” در فرانكفورت برگزار شد.

امسال از ۱۴ تا ۱۶ ماه مه، در يازدهمين نمايشگاه كامپيوتری برای نابينايان بيش از ۵ هزار نفر از ۱۳۰ غرفه ديدار كردند كه تازه ها و بهينه های خود را از ۲۰ كشور گوناگون به نمايش گذاشته بودند.

 

تازه های تسهيلی كامپيوتری

اگر تا كنون جهتياب های فضای باز، مورد توجه فنآوران اين رشته بودند، امسال تلاشهای كارشناسانی جلب نظر ميكرد كه توسط امواج راديويی يا چيپهای موسوم به “آر اف آی دي” به نابينايان امكان دهند در محوطه های بزرگ روبسته نيز موضع و محل دلخواه خود را پيدا كنند.

شركت EO از فرانسه سخت افزار و نرم افزاری برای تلفنها و تبلِتهای همراه تهيه كرده كه توسط آن نابينا ميتواند مسير خود را در هزارتوهای ايستگاه های مترو پاريس پيدا كند. شركت Here Step از اسرائيل نيز برای جهتيابی در ساختمانهای بزرگ، سخت افزاری ساخته كه هنوز به كوچكی و سبكی يك تلفن همراه نيست و در مرحله ی آزمايشی است. در غرفه ی كوچك ايران نيز جهتيابی به اندازه ی يك چمدان نشان ميدادند كه طبيعتا قابل حمل نيست.

شركتهايی كه اينگونه سخت افزارها و نرم افزارهای جهتياب را ميسازند، از پيشنهاد نگارنده استقبال كردند كه در صورت امكان، برای محل پيچيده ی همين نمايشگاه كه هر سال در راهروها و سالنهای بزرگ هتل شرايطون در فرودگاه فرانكفورت برگزار ميشود نيز چنين جهتياب هايی لازم اند.

 

خوانندگان خوشدست

تا كنون فنآوران و شركتها ميكوشيدند متن خوان های كوچكتر و سبكتر برای نابينايان بسازند. اما امسال شركتهای بام Baum از ويزنباخ و اوپتلك Optelek از اشتوتگارت متن خوان های خوشدست و شكيلی به شكل يك راديوی كوچك ساخته اند كه نابينا كتابی يا برگه ای را جلوی آنها ميگذارد، اسكن ميكند و چند ثانيه بعد متن كتاب يا برگه را با صدايی كاملاً واضح و گويا می شنود. به طور كلی كيفيت صداهای مصنوعی به اندازه ای بالا رفته كه برخی از فرستنده های راديويی يا ناشران كتابهای شنيداري، مطالب خود را با اين صداها پخش و عرضه ميكنند. شركت هيومن وِر Humanware از كانادا دستگاهی ساخته كه نابينا مستقل از كامپيوتر با آن ميتواند متنهای “پيـديـاف” و “وورد” را با همين صداها شنيداری كند.

 

مانيتورهای زيردست

پيشتر در اين گزارشها از برجسته نگارها گفته ايم. همان دستگاه هايی كه مطالب روی صفحه ی مانيتور را به نابينا به صورت خط بريل نشان ميدهند. امسال نيز چند برجسته نگار تازه كه سبكتر و خوشدست تر و سريعتر بودند عرضه شدند. اما اين برجسته نگارها مطالب مانيتورها را سطر به سطر نشان ميدهند. شركت متك Metec از اشتوتگارت سالهاست ميكوشد مانيتور كامپيوتر را يكجا قابل لمس كند تا نابينا افزون بر خواندن مطالب از شكل و موضع آنها روی صفحه آگاهی يابد. از آنجا كه هزينه ی چنين دستگاه هايی آنچنان بالاست كه فرد نابينا معمولا توان پرداخت آن را ندارد، امسال شركت متك مدلهای كوچكتری از اين دستگاه به نام “هايپر بريل” را عرضه كرده بود كه بخشی از مانيتور را نمايش ميداد. بدين ترتيب نابينا حتی قادر خواهد بود برای نمونه گرافيكها و نوشته های “گوگل ماپ” را نيز لمس كند و بخواند.

 

مانيتورهای كوچك و كارآمد

در بخش قابل توجهی از نمايشگاه مانيتورهايی عرضه شده بودند كه با وجود كوچكی قطع، تصويرها را برای كم بينايان به اندازه ی دلخواه بزرگ و شفاف نشان ميدهند. شركت هيومنـوِر نام مانيتور خود را پروديگی Prodigy گذاشته. اين مانيتور تصويرهای تلفنهای همراه و تبلِتها را نيز به دلخواه كم بينا بزرگ نمايش ميدهد.

 

چاپگرهای غير منقول

درحاليكه تقريبا همه ی شركتهای فنآوری حد اكثر كوشش خود را ميكنند كه دستگاه های كوچكتر و قابل حمل بسازند، شركت اينترپوينت Interpoint از بلژيك سالهاست چاپگری ميسازد كه به علت وزن و حجم بالا هرگز به نمايشگاه نياورده بود. آقای فرانسوا مدير شركت در پاسخ پرسش از ويژگی چاپگر خود گفت: “دستگاه های متحرك عمر كوتاه دارند و دستگاه هايی كه طولانی كار ميكنند، متحرك نيستند. چاپگر من از نوع دوم است. اين چاپگر يك عمر ساعتی ۲۰۰۰ صفحه ی بريل چاپ ميكند، بی آنكه نيازی به تعمير و ترميم داشته باشد”. خانم آنه ماری فرانسوا همسر و دستيار مدير شركت، تازگی چاپگر را توان چاپ بروشورهای شش صفحه ای كه از يك برگ بزرگ سه تا خورده تشكيل شده اند، اعلام كرد و گفت كه شركت اينترپوينت ميداند، معمولا افراد نابينا چاپگری با ابعاد بزرگ ۱۴۰ در ۱۱۰ در ۸۰ سانتيمتر را نديده اند. “ما اين بار ميخواستيم اين چاپگر را از نزديك به همه نشان دهيم و گرافيكهای دلخواه هر مرجع را همينجا برای او چاپ كنيم”.

 

فوق برنامه بيش از برنامه

در نمايشگاه امسال گويی برنامه های پيرامونی در صدر كار قرار داشتند به طوريكه بيش از بسياری از غرفه های كامپيوتري، جلوه ميكردند.

خانم سيليا كورن Korn نابينای نقاشی است كه تصويرهای مجرد اكثرا با تكنيك كولاژ ميسازد. خانم كورن تصويرهايش را به نمايش گذاشته بود و برای علاقه مندان شرح ميداد. در پاسخ اين پرسش كه آيا تابلوهای مشخصتر و ملموستری هم دارد، سيليا كورن تابلويی از شهر برلين نشان داد كه به گواه چند تماشاگر برليني، تصوير اين شهر را به خوبی تداعی ميكند. كورن كه از ۱۲ سالگی نابينا شده، توضيح داد كه رنگها و تصويرها از زمان كودكی هنوز به ياد او مانده اند و او كه همواره نقاشی ميكرده، نميتواند اين علاقه ی ديرين را به خاطر مشكل نابينايی ناديده بگيرد.

دو نهاد توريستی در كنار هم غرفه ای داشتند كه يكی ميكوشد شهر فرانكفورت را برای نابينايان ملموس كند و ديگری نابينايان را با مناظر طبيعی بيمانند در كشورهای گوناگون آشنا كند و همه ی امكانات رفاهی را برای مسافر توانخواه آماده سازد. شركتها و نهادهای خدماتی گوناگون نيز در نمايشگاه جلوه ی ويژه ای داشتند. از شركتهای بيمه تا نهادهای آموزشی برای نابينايان در رشته های بهداشتي، موسيقي، كامپيوتر و جز آن، همه اعلام ميكردند كه از تسهيلات ويژه ی نابينايان برای آموزش و خدمات برخوردارند.

مهمترين بخش پيرامونی نمايشگاه نشستها و سخنرانيهايی است كه هر سال در تالار بزرگ نمايشگاه برگزار ميشوند. اين بار اين سخنرانيها و گفتگوها بيشتر دور موضوعهای كاريابی برای نابينايان و كم بينايان، نارساييها و راه حلهای مبارزه با كم بينايی و كم شنوايي، پشتيبانی از نابينايان از مرحله ی نوزادي، امكانهای شغلی برای نابينايان در رشته ی صدابرداری و بهره وری از حس لامسه ی نابينايان در رشته های بهداشتی و پزشكی مي گشت.

استقبال از نمايشگاه سايت سيتی به اندازه ای بود كه آقای شفر Schaefer از برگزاركنندگان اصلي، اطمينان داد در سال آينده اين نمايشگاه را گسترده تر از امسال برگزار خواهند كرد.

 

در ادامه خاطر نشان می کنیم که همچنین، امروز در یازدهمین نمایشگاه بین المللی سایت سیتی که شرکت های بسیاری نیز در آن دستآورد های خود را در رابطه با نابینایان به نمایش گذارده اند بازدیدی از چند غرفه داشتیم که شرکت های ایرانی نیز در آن ها محصولات خود را ارائه نموده بودند.

مفتخریم در خدمت جناب آقای دکتر اسکندر آبادی از گزارشگران رادیو دویچه وله، باشیم ایشان سالهای متمادی در این نمایشگاه حضور داشته اند و دارای تجربیات بسیاری نیز هستند. از ایشان خواهش می کنیم در این رابطه برای ما توضیحاتی بفرمایند:

_ درود بر شما خانم نوری و خوانندگان گرامی مجله گفتگو

همانگونه که می دانید این نمایشگاه برای ارائه محصولات کامپیوتری هر ساله در شهر فرانکفورت برگزار می شود. امسال 127 غرفه از 20 کشور جهان در آن حضور به هم رسانیده اند. در این نمایشگاه می توانید محصولاتی چون چاپ گر، کامپیوتر های دستی، موبایل و … را مشاهده نمایید.

برای فردی چون من که هر سال به این نمایشگاه سر می زنم شاید گمان رود چیز قابل توجهی وجود نداشته باشد. اما خود من نیز گاهی به مواردی بر می خورم که به نظرم پیش تر با آن به عنوان یکی از دستآورد های تکنولوژی مواجه نشده ام آن چه در نمایشگاه امسال بسیار جالب توجه است رویکرد مسؤولین و دست اندر           کاران این گونه نمایشگاه ها به مسائلی غیر از تکنولوژی صرف است. بدین ترتیب که سخنرانی ها و سمینارهای متعددی را ارائه نموده اند تا به جنبه های مختلف زندگی یک فرد نابینا پرداخته باشند همانطور که اشاره شد برای مثال خانم نقاش نابینایی به نام زیلیا کورن یکی از شرکت کنندگان در نمایشگاه امسال است که بیشتر به خلق تصاویر مجرد می پردازد. اما در این میان تصاویر مشخصی نیز خلق شده اند که در بین آن ها تصویر سازی های جالبی از شهر برلن به چشم می خورند. همچنین تصاویری چون فرد دوچرخه سواری در حال حرکت دیده می شود که ناگهان با فردی حادثه دیده در تصادف مواجه شده و قصد نجات او را می نماید. چنین تصاویری از دریچه نگاه فردی نابینا جلب نظر می نماید که جنبه های انسانی، طبیعی و شهری را به تصویر کشیده است. طی مصاحبه ای که با ایشان داشته ام متوجه شدم ایشان تا سن 12 سالگی بینایی داشته و مانند هر کودک دیگری نقاشی می کرده اند. وقتی از ایشان پرسیدم که آیا تا به حال تصویری کشیده اند که به عنوان اثری نه چندان خوب آن را دور انداخته باشند، با جواب منفی ایشان مواجه شدم. من که دستی کوتاه در هنر دارم، معتقدم بالاخره هر هنرمندی اگر سمج باشد، گاهی برخی از آثار خود را که بر دلش نمی نشیند دور می اندازد.

نکته دیگر موضوع برخی از سخنرانی ها است که توجه مرا بسیار به خود جلب نمود. به طور مثال، یکی از این سخنرانی ها که مربوط به فنآوری های فیزیوتراپی و موضوع آن نیز تکنیک های به روز ماساژ از جمله استئوپاتی بود مرا ترغیب نمود تا به دلیل آسیب دیدگی اندکی که در یک تصادف بر دنده هایم عارض شد به آن روی آورم. در این تکنیک تلاش بر این است با حرکات نرم به کاهش درد مبادرت ورزیده شود.

سومین مطلبی که در این نمایشگاه جالب به نظر می رسد این است که برخی از غرفه ها وسایلی نظیر برخی عصا ها را که افراد نابینا می توانند به منظور بهبود در حرکت از آن ها بهره گیرند و همچنین بعضی از انواع چراغ قوه ها که افراد کم بینا را قادر می نماید تا بهتر ببینند، را به معرض نمایش گذارده اند که در زندگی روزمره بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

گاهی دیده می شود برخی شرکت کنندگان در غرفه های خود این محصولات را به فروش نیز می رسانند. در این میان شرکت کنندگان ایرانی برای فروش محصولات خود و کسب درآمد بیشتری که به دلیل تفاوت قیمت ارز حاصل می شود، در این نمایشگاه به فروش محصولاتی می پردازند که با خود به همراه آورده اند.

مسأله دیگر، وجود برخی غرفه های خدماتیست که در این نمایشگاه به تبلیغ خدمات خود می پردازند. در جهان مدرن امروز آنچه علاوه بر تکنولوژی مد نظر قرار می گیرد، خدماتیست که شرکت های مختلف با دریافت مبالغی برای مشتریان خود انجام می دهند. مثلاً برخی شرکت ها در امر آموزش تحرک و جهت یابی مشغول به کار هستند. برخی دیگر مبادرت به کار یابی برای افراد نابینا می نمایند. گروهی به مسائل پزشکی پرداخته و گروهی دیگر نیز انجام خدمات بیمه ای مشتریان را بر عهده می گیرند.

برخی غرفه ها به نمایش محصولاتی می پردازند که اگرچه تهیه آن ها از عهده نابینایان خارج است اما دیدنشان خالی از لطف هم نیست. مثلاً امسال خانواده ای بلژیکی که صاحب شرکت اینترپوینت هم هستند، با مشکلات فراوان چاپ گر عظیم الجثه ای را که قادر به چاپ روزانه 2000 صفحه بریل است با خود به نمایشگاه آورده اند. این چاپ گر همچنین قادر است علاوه بر برگه های تبلیغاتی تمامی تصاویر را نیز به خط بریل به چاپ برساند.

من که باید همیشه پرسشی ژورنالیستی در چنته داشته باشم، از آنان خواستم تا عکس مرا نیز به صورت برجسته درآورند. آنها نیز گفتند با این که تا به حال این کار را انجام نداده اند، روی این طرح کار می کنند و من هم فردا می توانم برای دیدن چگونگی کار به غرفه شان مراجعه کنم. حال باید دید که تصویر من چطور از آب در خواهد آمد.

از نمونه های دیگر این وسایل چراغ های راهنمایی هستند که در تقاطع ها مورد استفاده قرار گرفته و با پخش سیگنال هایی فرد نابینا را متوجه موقعیت خود در تقاطع می نمایند. این دستگاه ها همچنین به کلیدی مجهز هستند که با فشرده شدن آن توسط فرد نابینا در صورت قرار داشتن در مکانی نظیر ایستگاه اتوبوس می تواند او را از موقعیت خود و زمان رسیدن اتوبوس های خطوط مختلف آگاه سازد.

ما تا امروز بیشتر به وجود وسایلی آگاه بودیم و به آنها دسترسی نیز داشتیم که می توانستند ما را در بیرون از ساختمان ها و به طور کلی خارج از محوطه های بسته در یافتن مسیر ها، خیابان ها، مغازه ها و به طور کلی مکان صحیح اماکن مورد نظرمان رهنمون شوند. حال آن که امسال همان گونه که ما به اتفاق آقایان تهرانی، بی طرفان و ملاک و همچنین شما خانم های محترم در این نمایشگاه دیدیم، برای یافتن این قهوه خانه بسیار دچار مشکل بودیم.

rfidگروهی از وسایل به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه، مکان یاب هایی با نام اختصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            هستند که می توانند فرد نابینا را در داخل ساختمان ها راهنمایی نمایند.

آن ها درواقع متشکل از یک گیرنده کاغذی که کد مورد نظر روی آن درج شده و یک فرستنده قابل حمل برای فرد نابینا بوده و می تواند کد ها را از فاصله برای او بخواند و او را از مکان اتاقهای                                                                                                                            مختلف موجود در یک ساختمان، آسانسور، سرویس های بهداشتی و … آگاه سازند

استفاده از چنین دستگاهی به منزله همراهی با حوصله و کارآمد است که شما را قادر می سازد تا بتوانید در جا های بزرگی نظیر این نمایشگاه به راحتی یک فرد فاقد آسیب بینایی گردش نماییید

– این نمایشگاه برای چندمین سال است که برگزار می شود؟

این نمایشگاه در سال 2003 برای اولین بار برگزار شد و حدود هزار نفر بازدید کننده داشت. در حالی که امسال که یازدهمین سال برگزاری آن است تعداد بازدید کنندگان آن به 4000-5000 نفر می رسد.

در اولین سال برگزاری این نمایشگاه من که با ذوق و شوق فراوان برای بازدید از تازه ترین های کامپیوتری به آن مراجعه نموده بودم با شگفتی دیدم که تمامی آن چه در نمایشگاه ارائه شده همان هایی هستند که من پیش تر با آن ها آشنا شده ام.

-حضور شرکت کنندگان خارجی در آن تا چه حدی است؟

در واقع از سراسر جهان در این نمایشگاه شرکت می کنند. برای مثال، شرکت های امریکایی، کانادایی، ایتالیایی، اسرائیلی و …. برای نمونه یکی از همین دستگاه های rfid را که توسط یک شرکت اسرائیلی ساخته شده است دیدم که برای حمل بسیار بزرگ تر از آن بود که فرد نابینا بتواند به جز آن چیز دیگری را نیز در دست گیرد. آن ها گفتند که در تلاش برای تهیه نمونه های کوچک تر و قابل حمل تر این دستگاه هستند. همچنین شرکت کانادایی Human wear یکی از بهترین تولید کنندگان mp3 player و dazy player در جهان است و همین دستگاهی را هم که شما اکنون در حال استفاده از آن هستید، از تولیدات شرکت مذکور است.

شرکت سوارفسکی از اروپای شرقی که فردی به همین نام آن را اداره می نماید همه ساله برای ارائه عصا های ارزان قیمت البته به نسبت قیمت ها در اروپا در این نمایشگاه شرکت می کند. لازم به ذکر است که این شرکت با شرکت سوارفسکی تولید کننده زینت آلات زنانه متفاوت است.

ین نمایشگاه همه ساله در اواسط بهار و در 3 روز که همیشه هم از چهارشنبه شروع شده و به جمعه هم ختم می شود برگزار می گردد. روز های چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر و روز جمعه تا ساعت 4 بعد از ظهر پذیرای بازدید کنندگان است.

اگر بخواهم این بحث را در مورد دیگر شرکت کنندگان ادامه دهم، باید بگویم که شرکت های ایتالیایی، اسرائیلی و شرکتهایی از شمال اروپا نیز در این نمایشگاه حضور به هم می رسانند.

-آیا تسهیلاتی برای بازدید کنندگان نابینا نیز در نظر گرفته شده؟

اگر شما در هنگام پیاده شدن از قطار قدری درنگ کرده باشید، حتماً دیده اید که افرادی را برای راهنمایی مردم به سمت نمایشگاه در نظر گرفته اند. این افراد در ایستگاه های قطار و تاکسی حضور دارند و از مردم می پرسند که آیا قصد بازدید از نمایشگاه را دارند یا نه. اما در محوطه نمایشگاه باید از اطلاعات بپرسید که آیا چنین افرادی برای راهنمایی نابینایان نیز وجود دارند یا نه. اگر راهنمایی برای افراد نابینا در نظر گرفته شده باشد، باید توسط فرد از پیش رزرو شود و بابت استفاده از این خدمات نیز هزینه ای پرداخت شود.

-ارائه وسایل پزشکی در این نمایشگاه به چه صورت انجام می شود؟

این گونه وسایل به آن معنا ارائه نمی شوند. اما گاه مواردی را برای نمایش ممکن است به این جا بیاورند. برای مثال، رولیتور هایی برای سالمندان که در واقع صندلی هایی هستند که سالمندان را برای تسهیل در حرکت روی آن ها می نشانند. البته نمایشگاه دیگری تحت عنوان rh care وجود دارد که کار ارائه وسایل پزشکی را انجام می دهد.

-آیا ورود برای عموم مردم آزاد است؟

بله. البته اکثر بازدید کنندگان یا خود نابینا هستند یا کسانی هستند که با امور مربوط به نابینایان سر و کار دارند. در برخی موارد افراد کنجکاوی نیز هستند که در هیچ یک از این دو دسته نمی گنجند اما از این نمایشگاه دیدن می کنند. چون این نمایشگاه در هتل شرایتون که هتلی بسیار گران بها هم هست برگزار می شود، به بازدید کنندگان ژتون هایی داده می شود که آنان حد اقل بتوانند در خلال بازدید خود یک نوشیدنی هم میل کنند.

-من در طول مسیر بازدید از نمایشگاه متوجه شدم که در نقاط مختلف نشست هایی برگزار می شود. ممکن است برای ما از موضوع این نشست ها بفرمایید؟

این نشست ها با موضوعیت بیماری های چشمی، پیشرفت های پزشکی و پژوهشی در رابطه با درمان انواع این بیماریها، امکان استفاده از گیرنده های کامپیوتری برای افراد نابینا به منظور بهبود وضعیت بینایی آنان و سمینار هایی درباره پیشرفت های تکنولوژیکی مربوط به افراد آسیب دیده بینایی و نیز پیشرفت هایی در زمینه تکنیک های فیزیوتراپی برگزار می گردد.

-آیا بازدید کنندگان نابینای ایرانی می توانند وسایل مورد نیاز خود را که البته در این نمایشگاه هم ارائه شده به شرکت های تولید کننده سفارش دهند؟ نحوه و قیمت سفارش ها چگونه است؟ آیا قیمت ها در نمایشگاه کمتر از بیرون هست یا نه؟

این نمایشگاه نیز مانند بسیاری از نمایشگاه های دیگر مستقل از نهاد های دولتی بوده و امر سفارش کالا نیز به توافقی که میان بازدید کننده و تولید کننده صورت می گیرد بستگی دارد.

ممنون از این که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید.

من هم از شما ممنونم و امیدوارم که به تازه های مورد نظر خود در ای نمایشگاه دست یافته باشید.

موفق باشید.

فریبا نوری

 

پست های مرتبط

بدون پست مرتبط یافت نشد.

2 comments

  • با تشکر فراوان از خانم نوری
    ای کاش روزی برسد که ما هم بتوانیم مستقیماً از فروشگاه های خارجی، تجهیزات مورد نیاز خود را بخریم و با پست دریافت نماییم. در حال حاضر امکان خرید پستی از خارج کشور برای نابینایان ایرانی وجود ندارد.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *