گفتگوی آقای محسن مریانی با آقای ماتیاس بِنینگهوفِن(Matthias Bennienghofen)

مجله گفتگو شماره 9 مارس 19, 2016 هیچ دیدگاهی برای گفتگوی آقای محسن مریانی با آقای ماتیاس بِنینگهوفِن(Matthias Bennienghofen) ثبت نشده

از همکاران شرکت سکند سایت(Second Sight) درآلمان. گفتگو درباره آرگوس 2 که یک چیپ میباشد که بر روی شبکیه چشم